GDP ติดลบ


โดย… McFah

27 กันยายน 2552

GDP ติดลบ   สะท้อนว่าคนจะตกงาน   รัฐบาลจะเก็บภาษีไม่เข้าเป้า   ต้องกู้เงินและหรือออกพันธบัตร   ความเชื่อมั่นของรัฐบาลในสายตาต่างประเทศลดลง   ต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้จะสูงขึ้นการแข่งขันกับต่างประเทศจะยากขึ้น   ถ้ารัฐบาลกู้โดยออกพันธบัตรรายใหญ่เช่นธนาคาร สถาบันการเงินจะดีโดยเข้าซื้อพันธบัตรแทนการปล่อยกู้ทั่วไป ก็จะกระทบต่อการกู้ภาคประชาชนเพราะธนาคารจะให้สินเชื่อน้อยลง    ในช่วงที่กู้เงินหรือออกพันธบัตรตลาดหุ้นก็จะไม่ดีเพราะเม็ดเงินจะชลอในตลาดหุ้นแล้วไปเข้าซื้อพันธบัตรแทน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: