โฆษณาชวนเชื่อจนกลายเป็นลวง?


โดย นายสลับฉาก

23 ต.ค. 2552

การที่นายกนกพูดออกรายการเก็บตกจากเนชั่น ทางเนชั่นทีวี และวิทยุเนชั่น      เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.10-09.15 น.   ชวนเชื่อให้ผู้ชมผู้ฟังซื้อหุ้น NBC หรือ บลจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น ว่า ดีมากครับหุ้นNBC จองซื้อไว้ก็รวยเละ รวยไม่รู้เรื่องครับ คิดดูแค่ปันผลที่จะได้รับก็ไม่รู้เท่าไหล่แล้ว และย้ำหลายครั้ง

ทั้งๆที่บริษัทนี้เมื่อสิ้นปี2549 มียอดขาดทุนสะสมถึง 163 ล้านบาทโดย มีทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท หมายความว่าจำนวนเงินที่ขาดทุนมากกว่าทุนที่จดทะเบียนถึง 23 ล้านบาท แล้วแต่งบัญชีเข้าตลาดให้เป็นกำไร

ด้วยวิธีลดทุนจดทะเบียนจากเดิมมีทุนจดทะเบียน 240,000,000 ล้านบาทลงไปครึ่งหนึ่ง ให้เหลือแค่120,000,000 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1.00 บาท จากนั้นก็เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 50,000,000 ล้านบาท เป็น 170,000,000 ล้านบาท   ในส่วนที่เพิ่มทุนนี้ให้นำออกขายให้แก่ประชาชนระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย.นี้    นายกนกบอกขายในราคาแค่หุ้นละ 2.90 บาท เท่ากับบริษัทได้กำไรหุ้นละ 1.90 บาท รวมแล้วเป็นเงินเท่ากับ 95,000,000 ล้านบาท

นายกนกมีชื่อเป็นผู้บริหารบริษัทนี้ ภรรยาของนายกนกชื่อนางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล มีชื่อเป็นกรรมการบริหารบริษัทนี้  แสดงว่าตนเองมีส่วนได้เสียในบริษัทที่ตัวเองโฆษณาชวนเชื่อนั้น

พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 บัญญัติไว้ในมาตราต่อไปนี้ว่า
มาตรา 80 การโฆษณาชี้ชวนต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ ให้ซื้อหลักทรัพย์ของผู้เริ่มจัดตั้งเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ จะต้องไม่ใช้ถ้อยคำ หรือข้อความเท็จ
มาตรา 89/9 วรรค 3 ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารนั้น ต้องกระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
มาตรา 280 ผู้กระทำผิดตามมาตรา 80 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เรื่องนี้ต้องวัดกำลัง ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์และ DSI ว่าจะไล่ล่า      ทำให้เป็นตัวอย่างได้แค่ไหน ? และสมาคมนักวิเคราะห์     ที่ว่าจะทำหน้าที่ป้องกันนักลงทุน จากการปั่นหุ้นจะออกมาปกป้องนักลงทุนอย่างไร ?

เป็นที่ทราบกันดีในวงการคนเล่นหุ้นว่า “ของดี มักไม่ค่อยมีเยอะ และ มีไม่ค่อยถึงมือ หากคุณเป็นรายย่อย” และ “ของไม่ดีนั้น มักได้มาง่าย และสามารถจองซื้อได้เยอะ” เอวัง

โปรดดูรายละเอียดได้ที่ http://thaienews.blogspot.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: