อาเซียนซัมมิท ประเทศไทยโชคร้ายมีนายกชื่อ “อภิสิทธิ์”


โดย นายสลับฉาก

24 ต.ค. 2552

อาเซียนซัมมิทประกอบด้วย 10 ประเทศได้แก่

1.  บรูไนดารุสซาลาม
2.  ราชอาณาจักรกัมพูชา
3.  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
4.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5.  สหพันธรัฐมาเลเซีย
6.  สหภาพพม่า
7.  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
8.  สาธารณรัฐสิงคโปร์
9.  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
10.ราชอาณาจักรไทย

ภูมิภาคอาเซียนนั้น ประกอบด้วยประชากรประมาณ 567 ล้านคน
มีพื้นที่โดยรวม 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร

คำขวัญ : “One Vision, One Identity, One Community
(หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม)

ประเทศไทยโชคร้ายที่มีนายกชื่อ” อภิสิทธิ์ “

ทั้งๆ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและเป็นถึงประธานอาเซียนฯ    พิธีเปิดการประชุมกลับมีปัญหาไม่สามารถจะถ่ายรูปหมู่จับมือ   ดั่งที่เคยมีธรรมเนียมปฏิบัติกันมาได้    เพราะ 4 ประเทศมาไม่ทันกำหนดการ และอีก 1 ประเทศไม่ขอร่วมพิธีทรงให้สัมภาษณ์ว่าเหนื่อย     (4 ประเทศได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และกำพูชา  ส่วน 1 ประเทศได้แก่บรูไน) ทั้งที่แจ้งล่วงหน้าหลายเดือน   เกิด
เสียงวิพากวิจารณ์ว่าเป็นเพราะเขาติดภาระกิจสำคัญ หรือ เพราะเขาต้องการแสดงเป็นนัยว่าเขาไม่อยากให้ความร่วมมือกับรัฐบาลชุดนี้

งานกร่อยตั้งแต่วันเปิด    แล้วยังพบกับงานหน้าแตกเมื่อสมเด็จฯ ฮุนเซน ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทั้งในและต่างประเทศดังก้องไปทั่วโลกว่า     เตรียมบ้านและตำแหน่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจให้แก่อดีตนายกทักษิณจริง
ที่ สำคัญยังกล่าวอีกว่า หากรัฐบาลนี้ขอให้ส่งอดีตนายกทักษิณกลับในข้อหา ผู้ร้ายข้ามแดน   ก็จะไม่ส่งให้เพราะกำพูชามีเอกราชอธิปไตย  และเห็นว่าเป็นคดีการเมืองไม่ต้องด้วยข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดน

แค่นั้นไม่พอยังหน้าแตกซ้ำซ้อน เมื่อกษัตย์บรูไนไม่ขอพักโรงแรมที่รัฐบาลจัดให้   แต่มีพระประสงค์  จะทรงพักที่บ้านพักตากอากาศที่หัวหินของอดีตนายกทักษิณ    และหน้าแตกซ้ำซาก เมื่อสมเด็จฯฮุนเซนให้สัมภาษณ์อีกว่าหากประธานอาเซียนนำ เรื่อง ออง ซาน ซู จี  บรรจุเข้าในวาระการประชุม ตนก็จะนำเรื่องอดีตนายกทักษิณที่ถูกรัฐประหารและ ถูกกระทำด้วยความไม่ชอบธรรม พูดในที่ประชุมได้เช่นกัน

นอกจากนี้การจัดการจราจรอาเซียนเลน     ยังประสบปัญหาอุบัติเหตุถึง 4 วัน 4 รายกับคณะผู้มาประชุม

เหตุการอย่างนี้  ถ้าอภิสิทธิ์ไม่อาย   ประชาชนก็อดสูอายแทน   และรู้สึกเจ็บใจกับคำพูดของใครบางคนที่บอกว่า    ประเทศไทยโชคดีที่ได้คนชื่ออภิสิทธิ์เป็นนายก   อยากจะถามว่าประเทศไทยมีกี่เสา ?

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: