สวัสดีปืใหม่ 2553


จาก…McFah’s Blog

31 ธันวาคม 2552

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2553 หรือ ค.ศ.2010 นี้      ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ    ดลบันดาลให้ท่านผู้เข้าแวะชม เยี่อมเยียนเรา    หรือช่วยเสนอแนะออกความเห็นในปีที่ผ่านมา    และประชาชนผู้รักประชาธิปไตยตลอดถึงผู้มีจิตใจรักความถูกต้องชอบธรรมทุกท่าน        ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสมปรารถนาในสิ่งที่มุ่งหวัง ทุกประกา่รเทอญ.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: