Blacklist คนเสื้อแดง 212 คน !


โดย…เกียกกาย 43..

26 ก.พ.53
วันนี้ การใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ในการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่จะไม่เห็นด้วย และไม่ยอมรับกับพฤติกรรม 2 มาตรฐาน ของกลุ่มอำมาตยาธิปไตย ด้วยเห็นว่า เป็นการทำร้ายประเทศชาติอย่างสาหัสสากรรจ์ จึงออกมาเรียกร้องความยุติธรรม และต้องการหยุดยั้งอำนาจกลุ่มอำมาตยาธิปไตย

แต่กลับกลายเป็นถูกกลุ่มอำมาตยาธิปไตยหมายหัว ว่าเป็นปรปักษ์ที่ต้องหาทางเล่นงานไปด้วย   ทั้งๆ ที่กลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้จริง ออกมาแสดงการไม่ยอมรับระบบอำมาตยาธิปไตย ที่ครอบงำประเทศชาติ ล้วนแล้วแต่เป็นประชาชนคนไทยบนผืนแผ่นดินไทย ที่ไม่ได้แตกต่างหรือด้อยสิทธิ์ไปกว่าอำมาตย์คนใดๆ เลย และก็มีความจงรักภักดี และหวงแหนประเทศชาติ ไม่ได้น้อยไปกว่ากลุ่มคนที่พยายามอ้างความจงรักภักดีต่อชาติด้วยเช่นกัน

มีการทำรายชื่อบัญชีดำประชาชนคนไทยออกมามากมายถึง 212 รายชื่อ โดยออกมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ดังนี้
1.นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์
2.นายพายัพ ชินวัตร
3.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
4.พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงษ์
5.นายบรรณพจน์ ดามาพงษ์
6.นางเยาวเรศ ชินวัตร
7.นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
8.พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ประธานพรรคเพื่อไทย
9.นายนพดล ปัทมะ
10.นายชานนท์ สุวสิน
11.นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช
12.พล.ท.ปรีชา วรรณรัตน์
13.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานส.ส.พรรคเพื่อไทย
14.นายยงยุทธ ติยะไพรัช
15.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
16.นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
17.นายสมชาย สุนทรวัฒน์
18.นายโภคิน พลกุล
19.พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิต
20.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
21.นายสุชน ชาลีเครือ
22.นายประเกียรติ นาสิมา
23.นางอรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์
24.นายสุธา ชันแสง
25.นต.ศิธา ทิวารี
26.นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพท.
27.นายไพจิต ศรีวรขาน
28.นายสันติ พร้อมพัฒน์
29.นายปกรณ์ บูรณปกรณ์
30.นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล
31.นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร
32.นายประชา ประสพดี
33.นายสามารถ แก้วมีชัย
34.นายประยุทธ มหากิจศิริ นักธุรกิจ (เนสกาแฟ)
35.นายวิทยา บูรณศิริ
36.นายอนันต์ อัศวโภคิน นักธุรกิจ (แลนด์แอนด์เฮ้าส์)
37.นายทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีคลัง
38.นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม นักธุรกิจ (แกรมมี่)
39.นายประชา มาลีนนท์ นักการเมืองนักธุรกิจ (ช่อง 3)
40.นายบุญคลี ปลั่งศิริ อดีตผู้บริหารเครือชินวัตร
41.นายโอฬาร ไชยประวัติ อดีตนายแบงก์
42.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ นักธุรกิจ(อิมพีเรียล)
43.นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ผู้บริหารมืออาชีพ
44.นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ อดีตเลขาธิการ พท.
45. นายปลอดประสพ สุรัสวดี
46.พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ อดีตรอง ผบ.ทบ.
47.นายสุชาติ ลายน้ำเงิน
48.พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
49.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
50.พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา อดีต ผบ.ทอ.
51.นายเรวัตร ฉ่ำเฉลิม อดีตอัยการสูงสุด
52.พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตอธิบดี DSIและรองปลัดกระทรวงยุติธรรม
53.นายดำรง พิเดช อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
54.นางลัดดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์
55.นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง
56.พล.ท.สีห์ศักดิ์ เกตุสุริยงศ์ อดีต ผช.เจ้ากรมสื่อสารทหาร
57.นายดุษฎี สินเจิมสิริ อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
58.นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร
59.พล.อ.เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ อดีต ผบ.สส.
60.พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ อดีตผบ.ตร.
61.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีคลัง
62.พล.ต.ท.วินัย ทองสอง อดีต ผบ.ก.ป.
63.นายสาโรช คัชมาตย์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
64.พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต
65.พล.ต.พฤณฑ์ สุวรรณทัต
66.พล.อ.พรชัย กรานเลิศ
67.พล.ต.ต.พีรพันธุ์ เปรมภูติ
68.พล.ต.ท.สถาพร ดวงแก้ว
69.พล.ต.ท.สถานพร หลาวทอง
70.พ.ต.ท.สำเนียง ลือเจียงคำ
71.พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์
72.พ.ต.อ.ฤทธิรงค์ เทพจันดา
73.พล.ต.ท.ชัยยันต์ มะกล่ำทอง
74.นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
75.นายจาตุรนต์ ฉายแสง
76.นายภูมิธรรม เวชยชัย
77.นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา
78.นายเกรียงกมล เลาหไพโรจน์
79.นายวราเทพ รัตนากร
80.พ.ต.อ.สมชาย เพศประเสริฐ
81.พล.อ.อ.สุเมธ โพธิมณี
82.พล.ท.มะ โพธิงาม
83.นายวิศาล เดชะธีราวัฒน์
84.นายกันตธีร์ ศุภมงคล
85.พล.ต.อ.สล้าง บุนนาค
86.พล.ท.มนัส เปาริก
87.พล.ต.ท.วัช บุญเมือง
88.พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว
89.นายเฉลิมพล สนิทวงศ์
90.นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล
91.พล.ต.ท.ฉลอง สนใจ
92.นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร
93.นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์
94.พล.ต.ต.วิทูรย์ คลังพลอย
95.พล.อ.อำนวย ถิระชุณหะ
96.นางทัสน์วรรณ มุสิกบุญเลิศ
97.นายฐิติมา ฉายแสง
98.นายกมล บันไดเพชร
99.พล.ร.ท.สิวิชัย สิริสาลี อดีตผบ.นาวิกโยธิน และ
100.พล.อ.อ.สมชัย พละพงศ์
101.นายวีระ มุสิกพงศ์
102.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
103.นายจตุพร พรหมพันธุ์
104.นายจักรภพ เพ็ญแข
105.นพ.เหวง โตจิราการ
106.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย
107.นายจรัล ดิษฐาอภิชัย
108.พ.อ.ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย
109.นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับแกนนำ นปช. ชุดที่ 2 (ชุดรักษาการ)
110.ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
111.นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ (แซ่ด่าน)
112.นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
113.นายชินวัตร หาบุญพาด
114.นายก่อแก้ว พิกุลทอง
115.นายสุชาติ นาคบางไทร
116.นายสมบัติ บุญงามอนงค์
117.นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข
118.นายสรรเสริญ ศรีอุ่นเรือนแกนนำหลักคนอื่นๆ
119.นายอดิศร เพียงเกษ
120.นายอิรสมันต์ พงษ์เรืองรอง
121.นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์
122.นายพายัพ ปั่นเกตุ
123.นายไวพจน์ อาภรณ์วัตน์
124.นายการุณ โหสกุล
125.น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
126.นายนิสิต สินธุภัย
127.พล.ต.ท.ชัชจ์ กุลดิลก
128.นายสมชาย ไพบูลย์
129.นายวิสา คัญทัพ
130.นายประชาธิปไตย คำสิงห์นอก
131.นาง ไพจิตร อักษรณรงค์
132.นางธิดา โตจิราการ
133.นายสุทิน คลังแสง
134.นายเกียรติกร ภาคเพียรศิลป์
135.นายสุรชัย ด่านวิบูลชัย
136.นายวันชนะ เกิดดี
137.นายสะอาด จันทร์ดี
138.นายชูเกียรติ ด้วงชนะ
139.นายเสถียร วิพรมหา
140.นายบุญทัน ดอกไธสง
141.นายวรพล พรหมิกบุตร
142.นายศิลป์ ราศี
143.นายสิงห์ทอง บัวชุม
144.นายจารุพันธ์ กุลดิลก
145.นางดารุณี กฤตบุญญาลัย
146.นายขวัญชัย ไพรพนา
147นายสุธรรม แสงประทุม
148.นางสาวศุภรัตน์ นาคบุญนำ
149.นายเมธี อมรวุฒิกุล
150.นายเจ๋ง ดอกจิก
151.นายคารม พลทกลาง
152.นายพิชา วิจิตรศิลป์
153.นุช พจมาน
154.มุข เมธิณี
155.นายธีระเพชร ศิริกุล
156.นายเพชรวรรด
157.ดีเจอ้อม ชมรมรักเชียงใหม่ 51
158.นายวัชรพงศ์ คงมั่น
159.นายวรชัย เหมะ
160.นายเสงี่ยม สำราญรัก
161.นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ
162.นายบุญเลิศ จาวิโรจน์
163.นายสำเริง เกษมรัตน์
164.นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
165.นายวรวุฒิ วิชัยดิษฐ์
166.นายสุนา หินแก้ว
167.นางสาววิสาระดี เตชะธีระวัฒน์
168.นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง
169.นายภิญญา ช่วยปลอด
170.นายอภิชาต ทันพุฒ
171.นายวิบูลย์ แช่มชื่น
172.นางศิริวรรณ แกนนำอเมริกา
173.นายสุนัย จุลพงศ์ธร
174.นายลักษณ์ เรขานิเทศ
175.นายรัตนพล ส.วรพิน
176.นายอรรถชัย อนันตเมฆ
177.นายคำสิงห์ ศรีนอก
178.นายจิ้น กรรมาชน
179.นายสันต์ หัตถีรัตน์
180.นายประสิทธิ์ ค่ายกนกวงศ์
181.นางสุนันทา ธรรมธีระ
182.นายทรงชัย วิมลภัตรานนท์
183.นายพันธ์ศักดิ์ ซาบุ
184.นายรัญ กอทอมอ FM94.75
185.นายเสนอ FM 95.25
186.นายพีระ FM 97.25
187.พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี
188.พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล
189.พล.ต.ต.ไพฑูรย์ เชิดมณี
190.พล.ต.สุชาติ กาญจนวิเศษ
191.พล.ต.เกรียงศักดิ์ รักษาสัตย์
192.พล.ต.ต.ชวลิต มโนสุนทร
193.พล.ต.ต.จรัญ ชิตะปัญญา
194.พล.ต.ต.บุญเลิศ นันทวิสิทธิ์
195.พล.ต.ต.ชัยชาญ กิติจันทร์
196.พ.ต.อ.พลสันต์ พันธ์อาทิตย์
197.พ.ต.อ.เสนาะ เขมะประภา
198.น.ต.สมหมาย พงษ์ประยูร
199.ร.อ.นิพนธ์ งามเสน่ห์
200.พ.ต.อ.ชูเกียรติ ด้วงชนะ และ
201.พ.ต.ท.เสงี่ยม สำราญรัก
202.พระธรรมกิตติเมธี วัดสัมพันธวงศ์
203.พระธรรมสุธี วัดมหาธาตุ
204.พระธรรม วัดประยูรวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
205.พระธรรมสิทธินายก วัดสระเกศ
206.พระธรรมคุณาภรณ์ วัดสามพระยา
207.พระเทพวิสุทธิกวี วัดโสมนัสวิหาร
208.พระเทพปริยัติวิมล วัดบวรนิเวศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
209.พระราชญาณวิสิฐ์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี
210.พระสิทธินิติธาดา วัดมหาธาตุ
211.พระครูสังฆวินัย วัดมหาธาตุ และ
212.พระมหาโชว์ ทัสสนีโย วัดชนะสงคราม
คำพูดที่พร่ำบอกว่า “สมานฉันท์” “หยุดทำร้ายประเทศไทย” และอะไรๆอีกทำนองเดียวกัน   โดยขณะที่การกระทำคนละอย่าง    จะให้เรียกคนประเภทนี้ว่าอะไร   คนที่ปากอย่างใจอย่าง คนที่ปากว่าตาขะหยิบ คนปากหวานก้นเปรี้ยว คนที่มือถือซากปากถือศิล คนจำพวกนี้จะเชื่อถือ จะให้ความเคารพกันได้อย่างไร ประชาชนต้องเป็นผู้ตัดสินเพื่อให้เขาได้จดจำไว้เป็นบทเรียน   และบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานได้จดจำ ว่าคนประเภทนี้ควรถูกประชาชนลงโทษอย่างไรถึงจะสาสมให้หราบจำ
ดูรายละเอียดได้ที่http://thaienews.blogspot.com
Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: