ปิดกั้นสื่อ รับใช้คนชั่ว?


โดย … สลับฉาก

15 เม.ย.53 15 เม.ย. 53

การ ปิดกั้นสื่อประชาธิปไตย   สามารถทำได้เพราะมีคนสั่งและมีคนทำ    และเป็นการกระทำผิดทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ และหลักสิทธิมนุษยธรรมสากล    คนทำและคนสั่งมีความผิดเท่ากัน การปิดกั้นสื่อประชาธิปไตยสามารถทำได้เพราะมีคนสั่งและมีคนทำและเป็นการ กระทำผิดทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยธรรมสากลคนทำและคนสั่งมีความ กันผิดเท่า

นิวยอร์ก, 12 เม.ย.53 องค์การฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Right Watch)    เรียกร้องให้รัฐบาลมาร์คยุติการปิดกั้นสื่ิอ   และกล่าวว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ขัดต่อพันธะสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง นิวยอร์ก, 12 เม.ย. 53 องค์การฮิวแมนไรท์วอทช์นาฬิกาขวา (มนุษย์) เรียกร้องให้รัฐบาลมาร์คยุติการปิดกั้นสื่ิอและกล่าวว่า พ.ร.ก. ฉุกเฉินขัดต่อพันธะสัญญาระหว่างประเทศว่า ด้วยสิทธิพลเมืองและการเมืองสิทธิทาง

การ ปิดกั้นสื่อโดยฝ่ายรัฐบาล    ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของรัฐบาลในเรื่องสื่อฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล   แม้ในระยะต้นจะดูเหมือนได้ผลเพราะคนไม่สามารถเข้าหาข้อมูลได้   แต่จะเป็นแค่ช่วงต้นๆในระยะสั้นเท่านั้น   หลังจากนั้นก็ไม่สามารถปิดกั้นได้อีก   เพราะเขาจะหนีไปหาทางออกอื่นเพื่อเสพสื่อนั้น     จะตามปิดกั้นกันไม่รู้จบ การปิดกั้นสื่อโดยฝ่ายรัฐบาลไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของรัฐบาลในเรื่องสื่อฝ่าย ตรงข้ามรัฐบาลแม้ในระยะต้นจะดูเหมือนได้ผลเพราะคนไม่สามารถเข้าหาข้อมูลได้ แต่จะเป็นแค่ช่วงต้น ๆ ในระยะสั้นเท่านั้นหลังจากนั้นก็ ไม่สามารถปิดกั้นได้อีกเพราะเขาจะหนีไปหาทางออกอื่นเพื่อเสพสื่อนั้นจะตาม ปิดกั้นกันไม่รู้จบ

ขอ เรียกร้องให้ปัญญาชนอย่าไปรับใช้คนชั่ว    ที่สั่งให้ปิดกั้นสื่อเพราะถ้าท่านไปทำเมื่อไร   ก็เท่ากับท่านทำชั่วไปกับเขาด้วย    จะอ้างว่าได้รับคำสั่งไม่ได้เพราะตัวท่านเองย่อมรู้อยู่แก่ใจ    ว่าอะไรดีอะไรชั่ว อะไรถูกอะไรผิด   มันจะเป็นกรรมติดตัวไปตลอดชีวิต    เดี๋ยวจะหาว่้าไม่เตือน ขอเรียกร้องให้ปัญญาชนอย่าไปรับใช้คนชั่วที่สั่งให้ปิดกั้นสื่อเพราะถ้าท่าน ไปทำเมื่อไรก็เท่ากับท่านทำชั่วไปกับเขาด้วยจะอ้างว่าได้รับคำสั่งไม่ได้ เพราะตัวท่านเองย่อมรู้อยู่แก่ใจว่า อะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดมันจะเป็นกรรมติดตัวไปตลอดชีวิตเดี๋ยวจะหาว่้า ไม่เตือน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: