ปี2554ประเทศยังแย่เหมือนเดิม


ปี2554ยังน่าห่วง     การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลน่าจะไม่ช่วยอะไรได้มากนัก   เพราะวิ่งไม่ทันค่าครองชีพได้แก่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้น แต่กลับมีประโยชน์ต่อแรงงานต่างชาติมากกว่า     ราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่จะขึ้นมากกว่าลงแม้ รัฐบาลจะตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร     ก็คงตรีงไว้ไม่ได้นานและช่วยอะไรไม่ได้มาก    เพราะเงินที่ตรึงราคาไว้ก็ต้องหามาจากทางอื่น เช่นมาตรการทางภาษี    ซึ่งก็หนีไม่พ้นผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางอยู่ดีที่จะได้รับผลกระทบ

เงินทุนไหลเข้าประเทศดูว่ายังดีอยู่  เช่นปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นยังค่อนข้างมาก    แต่จะเป็นปริมาณไหลเข้าไม่มั่นคงเพราะเป็นเพียงระยะสั้นเป็นดีมานด์เทียม

ดอกเบี้ยก็เป็นช่วงขาขึ้นตามภาวะโลก แม้รัฐบาลจะพยายามชลอการขึ้นของดอกเบี้ยแต่ก็คงต้านไม่ได้กับกระแสโลก   ส่งผลให้ต้นทุนผู้ประกอบการสูงขึ้นในขณะที่กำลังซื้อหดลงจึงต้องลดการขยายการลงทุน    เป็นเหตุให้เกิดสภาพคล่องล้นธนาคาร ธนาคารเองมีปัญหาการปล่อยสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยอยู่แล้วเพราะเครดิตบูโร   หาลูกค้าได้แต่รายใหญ่ซึ่งมีไม่มากในประเทศไทย

การเมืองขาดความจริงใจปรองดองไม่ได้ผล      ยึดถือประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวกมากกว่าประชาชน ยังเกิดสองมาตรฐานขาดหลักความยุติธรรม   ย่อมไม่เกิดความสงบ   แม้ปี2554 คาดว่าจะมีการเลือกตั้งก็ตาม    แต่ก็คงหนีไม่พ้นวงจรอุบาทเดิมๆที่ยังไม่ยอมให้ประเทศมีประชาธิปไตยที่ สมบูรณ์

สิ่่งที่พอจะเห็นความเจริญในปี 2554 คืออู่รับติดตั้ง ก๊าซรถยนต์   ผู้รับเหมาซ่อมบ้าน(ไม่ไช่สร้างบ้าน)   บริษัทผลิตรถยนต์ประหยัดน้ำมันหรือใช้ก๊าซ    ร้านขายของเก่า   ห้างร้านขายสินค้าราคาถูก เป็นต้น

สรุป ขณะนี้เงินของประเทศมีน้อยก็ใช้วิธีกู้เพราะคิดวิธี หาเงินไม่เป็น     กู้มาแล้วก็ใช้เงินให้เกิดประโยชน์กับตนและพวกเห็นได้จากข่าวคอรับชั่น การขึ้นเงินเดือนสส.สว.ไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชน   ประเทศโดยรวมยังแย่น่าห่วงเหมือนเดิม ช่วยตนเอง รักษาตัวเองให้ดีนะครับคนจน   อย่าหวังอะไรกับรัฐบาลเลย  สวัสดีปีใหม่ครับ.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: