ขบวนการเหี้ยสามัคคี


เป็นความพยายามของบุคคล กลุ่มคน และองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน    ที่รับลูกกันเป็นทอดๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้พรรคเพื่อไทยขึ้นสู่อำนาจ      จะเห็นได้จากหน้าสื่อ ข่าวต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ วิทยุ และทีวี      ว่ามีใครบ้าง? ขอให้ประชาชนจดจำและแยกประเภท    พร้อมทั้งติดตามการทำงานของพวกเขาในอดีต    ใครเป็นใครมาจากไหน?

ก่อนการเลือกตั้ง มีแต่ยอมรับกันว่า   “ยอมรับผลการเลือกตั้ง”   ไม่มีกลุ่มไหน หรือใคร    ออกมาพูดว่าไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง

หลังการเลือกตั้ง ผลออกมาว่าเพื่อไทยชนะ     ก็เริ่มมีขบวนการ “เหี้ยสามัคคี” รับลูกกันเหมือนส่งต่อไม้ผลัดต่อกันเป็นทอดๆ

ทำไมก่อนการเลือกตั้งพวกคนเหล่านี้ไม่ออกมาพูดก่อนว่า จะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง    ทั้งนี้ก็เพราะเขายังไม่รู้ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งนั่นเอง      เพราะปชป.ก็มั่นใจว่าเขาจะชนะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้

ถามว่าถ้าประชาธิปัตย์ชนะ    พวกคนเหล่านี้จะออกมาคัดค้านหรือไม่?    ประชาชนในยุคนี้ สมัยนี้ ต้องติดตาม ต้องรู้เท่าทัน พวกคนเหล่านี้     ต้องช่วยกันรักษาความถูกต้องชอบธรรม     ต้องช่วยกันปกป้องไม่ให้คนพวกนี้มาละเมิดมติมหาชน    ที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันทั่วประเทศ     ถ้าพรรคเพื่อไทยทำไม่ดี     ประชาชนก็จะลงโทษเองด้วยมติมหาชนเช่นกัน

กลุ่มเหี้ยสามัคคี     ไม่ได้มีประชาชนอยู่ในจิตใจ   จึงไม่เคารพมติของประชาชน    จิตใจของพวกนี้มีแต่คำว่าผลประโยชน์ของตนเองและพรรคพวก

กลุ่มเหี้ยสามัคคี      มีอยู่ในทุกองค์กรของราชการ ประมาณ 30 %  เพียงแต่อยู่ในกลุ่มผู้มีอำนาจ  จึงทำให้ประเทศไทยล้าหลัง ไม่เจริญเท่าที่ควรจะเป็น ประชาชนส่วนใหญ่อดอยาก    ลำบากในการดำรงชีวิต

กฎหมายที่สำคัญทางการเมือง     ถูกออกแบบมาให้เกิดช่องทางสำหรับทำลายฝ่ายตรงฃ้าม   โดยอาศัยผู้ใช้กฎหมายที่ถูกแต่งตั้ง    โดยขบวนการเหี้ยสามัคคี

กลุ่มเหี้ยสามัคคี  เป็นขบวนการที่ประกอบด้วยกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ   รวมตัวกัน แบ่งกันทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   โดยมี DNA เหมือนกันคือเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง และพรรคพวก    ไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม    ไม่มีมนุษยธรรมในจิตใจ   ไม่มีประชาชนในหัวใจ

การต่อสู้กับกลุ่มเหี้ยสามัคคีนั้น   ประชาชนต้องรู้เท่าทัน และสื่อถึงกันปากต่อปาก   และออกมาคัดค้าน ต่อสู้เมื่อถึงเวลาอันควร   ไม่เช่นนั้นตัวเราและลูกหลาน จะถูกกลุ่มเหี้ยสามัคคีนี้   เอารัดเอาเปรียบด้วยการเอาเงินภาษีที่ประชาชนเสีย    ไปใช้จ่ายเป็นผลประโยชน์แก่กลุ่มเหี้ยสามัคคี ไม่นำไปพัฒนาประเทศชาติ    ที่จะคืนความผาสุกให้กับประชาชนอย่างแท้จริง

ลุกขึ้นเถิดประชาชน   อย่างอมืองอเท้าให้กลุ่มเหี้ยสามัคคีครองเมืองอยู่เลย    จงรู้ให้เท่าทัน และใช้ปากต่อปาก  รวมถึงต้องออกมาต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและความชอบธรรมของประชาชนเถิด   เราหวังพึ่งใครไม่ได้อีกแล้ว    นอกจากพึ่งประชาชนด้วยกันเอง    ชาติกำลังต้องการพวกท่านอยู่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: